انتخاب نماینده

...
سارا فلاحی
...
...

سارا فلاحی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده مردم شریف ایلام، ایوان، چرداول، مهران ، ملکشاهی و سیروان