انتخاب نماینده

...
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی
...
...

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی

عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم شریف مشهد و کلات