انتخاب نماینده

...
محمدمهدی فروردین
...
...

محمدمهدی فروردین

رئیس فراکسیون ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شریف فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین