انتخاب نماینده

...
علیرضا سلیمی
...
...

علیرضا سلیمی

عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم شریف محلات و دلیجان