انتخاب نماینده

...
پرویز اوسطی
...
...

پرویز اوسطی

نماینده مردم شریف قروه و دهگلان